Kiáltónak szava a pusztában

Sok szeretettel köszöntünk, örülünk neked, egyben a Mindenható Isten áldását kérjük rád!

Weblapunk célja a keresztyén tanok Szentlélek erejével történő hirdetése, Mindenható, Teremtő és Megváltó Istenünk magasztalása, Isten Fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit fontosságának hangsúlyozása, és felekezeti hovatartozástól függetlenül az üdvösségre vezető egyetlen út bemutatása. Szeretnénk beállni azok közé, akik magvetéssel, vagy egyéb szolgálatokkal támogatják Urukat, aki azt akarja, hogy mindenki, mindenütt térjen meg.

A lapunkon közölt Igehirdetésekkel, bibliai tanításokkal, bizonyságtételekkel szeretnénk ébresztgetni és buzdítani téged is, hogy fogadd el a Teremtő Isten meghívását az Ő országába, fogadd el az örök életet. Ha pedig már azon a keskeny úton jársz, amelyik az Úr Jézus Krisztuson át Isten országába vezet, akkor e lap segítségével szeretnénk hitedet fokozottan ébren tartani, felszítani, elmélyíteni, erősíteni.

További célunk, hogy szinten tartsuk bibliaismeretedet, illetve mindazokkal megszerettessük a Biblia olvasását és tanulmányozását, akik még csak keresztyén útjuk kezdetén tartanak.

A lapot családunk hozta létre Mindenható Istenünk iránt érzett hálából, mindazért a tengernyi áldásért, amelyet eddigi életünk során kaptunk Tőle. Az onlinebibliaora.hu indítására azok a bibliai Igék bátorítottak bennünket, amelyek egyértelműen kijelentik, hogy Isten papjai mindazok, akik Istentől születtek, újjászülettek, mert elfogadták a megváltást, megtértek, megkeresztelkedtek, egyben Jézus Krisztust, Isten gyönyörűségét tartják Uruknak. Mi ide soroljuk magunkat. Mindennemű hivatalos teológiai végzettség nélkül, közvetlenül Istentől tanítottak vagyunk, s miután egyetlen vallási felekezetnek sem vagyunk tagjai, tudásunk kizárólag a bibliai kijelentéseken alapul.

A lapon található tanítások eddig soha, sehol el nem hangzott és le nem írt „saját” tanításaink, de hisszük, hogy az abban foglaltak megfogalmazásában mindenkor a Szentlélek vezette gondolatainkat.

Örömmel olvasnánk a tanításokkal kapcsolatos véleményedet, és szívesen fogadnánk ha megírnád nekünk esetleges bizonytalanságaidat, hitbeli személyes örömeidet, nehézségeidet, hogy mi azt neved és elérhetőséged közzététele nélkül mások épülésére felhasználhassuk, továbbadhassuk. Legyünk lámpások, okos szüzek, só és kovász, és akit csak elérünk, mindenkit hívogassunk, a királyi menyegzőre!

Az onlinebibliaora.hu-n, forrásként a népszerű, és valamennyi hazai, keresztyén felekezet részéről hitelesnek elfogadott, Károli Gáspár által fordított, SZENT BIBLIA szövegét használjuk, annak nyelvészeti avultságával, helyesírási, esetenként nyomtatási hibáival együtt, a legkisebb változtatás nélkül. Amennyire hitünk szerint az Úr Jézus Krisztus az Isten élő Igéje, úgy azt is valljuk, hogy a Szentírás, Isten írott Igéje.

Az Úr Jézus nevében kívánjuk, hogy az örök dicsőségben együtt örvendezhessünk majd Megváltó Istenünkkel és megannyi Testvérünkkel, köztük személyesen Veled is.