Kedves Onlinebibliaóra!

2010 augusztus 29 · 5 perc elolvasni

Kedves “Onlinebibliaóra”!

Nagyon hasznos tanítás volt számomra a keresztséggel kapcsolatos két részes tanításuk. Református keresztyén vagyok,de elsősorban a Bibliát tekintem mindenek feletti mértéknek,s nem egyházam hagyományát,vagy dogmáit. Több teológiai írást is elolvastam e témában. Többek között Luther Mártontól is,ő mit ír a gyermekkeresztség védelmében. Olvastam bemerítésről szóló tanításokat is. Így mérlegelve a bemerítést tartom jómagam is az egyedül hiteles keresztségnek (Ef.4,5),ami a Biblián alapul,s nem emberi teológiákon.

Általában két konkrét érveléssel találkoztam a gyermekkeresztség mellett. Az egyik,amit önök is említettek tanításukban:a “háznép-keresztelés”. A másik viszont,amiről nem esett szó az ezzel kapcsolatos magyarázatukban az ú.n. “szövetség-teológia”. Nagyvonalakban tartalmilag ez azt jelenti,hogy az Ószövetségi körülmetélés Újszövetségi megfelelője lett a keresztség. Isten parancsolta Ábrahámnak,hogy minden 8 napos gyermeket (fiút!) metéljenek körük. Ez volt az ÚRral kötött szövetség jele. Az Újszövetségben pedig az van írva,hogy az ígéret a miénk és a mi gyermekeinké (Csel.2,39). Így ők is -a gyermekek- jogosultak a keresztség felvételére.

Érdekelne erről az Önök véleménye. Amennyiben ez lehetséges.

Köszönettel,Isten áldását kívánva:
Zoli


Szeretett Zoli Testvérünk, az Úr Jézus Krisztusban!

Te aztán nagy mestere vagy a rejtőzködésnek, illetve a váratlan fel-felbukkanásnak! Mind e mellett örülünk, amikor előbukkansz, mert megtapasztaljuk ilyenkor, hogy még “élsz”, mármint lelki-szellemi vonatkozásban is. Soraidból viszont az is kitűnik, hogy gondolkodásmódod az idővel mit sem változik, olyan ügyesen forgatod a szavaidat, olyan ügyesen cselezel, hogyha ezt labdával tennéd, bizony megkeserítenéd néhány labdarúgó világsztár életét. Fenti leveledben olvashatjuk, hogy te “Református keresztyén” vagy, ami az első csel csupán, amolyan kiszólás, hogy vajon figyelünk-e a leveledben írottakra, észrevesszük-e, hogy huncutkodsz, hiszen úgyis tudod, hogy mi az ilyenfajta keresztyénséget nem ismerjük el. Mit jelent az, hogy te “Református keresztyén” vagy? A Bibliában ilyenről nem tudunk. Léteznek ugyanis zsidók, keresztyének és hitetlenek. Minden más, még ha csak jelzős ragadvány is, még elnevezésében sem lehet Biblikus, tehát tévelygő. Ily módon lehetnének szilvás és almás keresztyének is, attól függően, hogy melyik gyümölcsöt tartják ízletesebbnek. Vagy sámlis, székes és fotelos, kanapés keresztyének is, olyan szempontból megkülönböztetve egymást, hogy min vagy miben szeretnek leginkább ülni. Ha nem az éberségünket akartad volna próbára tenni, azt írtad volna, hogy az Úr Jézus Testéhez (Gyülekezetéhez), láthatatlan Egyházához tartozol te is, egyebek mellett a nem biblikusan működő úgynevezett Református “felekezet” tanaival szimpatizálsz még átmenetileg. És mint ilyen kétfelé sántikáló, hol az ő tanaikat fogadod el, hol az Isten írott Igéjét. Emiatt gyakran nincs tisztánlátásod, nyilván mindaddig, amíg egyértelműen le nem teszed a voksot a Szentírásban foglaltak mellett, és akkor a Szentlélek megtanít majd minden igazságra. Na, de térjünk ki arra a “cseledre” amivel el akartál kápráztatni igazán bennünket. Ez a csecsemőkori keresztelkedés általad történő(?) lekövetkeztetése volt, mármint abból kiindulva, hogy az Ószövetség-beli körülmetélkedés “újszövetségi megfelelője lett a keresztség.” Zoli, ha ezt a Bibliában olvastad, légy szíves írd meg az Igehelyet, hogy kikereshessük, mivel elképzelhető, hogy eddig nyomdahibás Bibliát lapozgattunk(?), mert a miénkben ez nincs benne. Ha mástól olvastad ezt, felejtsd el sürgősen, és a továbbiakban tagadd meg az ilyen tévtanításokat publikáló személlyel való kapcsolatodat is, ha pedig te találtad ki ezt, akkor ülj le és újra olvasd el a Bibliát, de mostmár figyelj oda! :-) Az alábbi néhány mondattal igyekszünk ehhez az újraolvasáshoz segítségedre lenni. A Bibliában számtalan szövetségről olvashatunk: Nyilván Isten szövetségkötéseiről kívánunk most írni:
1. Az édeni szövetség, amelyben Isten megváltást ígér (1 Móz 3,15)
2. Szövetség Noéval, amelyben Isten kötelezi Önmagát, hogy a földet többé nem pusztítja el özönvíz által (1 Móz 9, 11)
3. Az Ábrahámmal kötött szövetség, amelyben Isten áldást ígér Ábrahám utódainak (1 Móz 15, 18) Ábrahám népe ezzel JOGOKAT szerzett magának. Azért kell körülmetélkedni, hogy valaki ezzel a jellel fejezze ki, hogy Ábrahám leszármazottja, tehát jogosult az áldásokra!
4. A Sínai-szövetség Ószövetség, amelyben Isten Izráelt tulajdon népének jelenti ki (2. Móz 19, 5-6) E szövetségben Ábrahám utódai KÖTELEZETTSÉGEKET vállaltak magukra, és mint nép újabb áldásokra jogosultak a szolgálatért cserébe.
5. A lévitaszövetség, ami a papi áldozat útján Istennel való kiengesztelést és bűnbocsánatot munkál (4. Móz 25, 12-13)
6. A Dáviddal kötött szövetség, amelyben Isten megígéri, hogy a Messiás Dávid házából származik majd (2. Sám 23, 5)
7. Az Újszövetség, amely minden emberre vonatkozóan kifejezi, hogy aki az ÚR Jézus Krisztusba veti a bizalmát, annak Isten örök életet ad. (értelem- szerűen az egész Biblia erről szól)
Az Ószövetség a 4.-ként felsorolt szövetség, amelyet te összemostál a metélkedéssel, (holott arról az 1 Móz 19, 5-6 helyett az 1 Móz 17-ben esik szó) Az Ószövetség jele nem a körülmetélkedés, hanem a szombat (2. Móz 31, 17), míg az Újszövetség jele sem a keresztelkedés, hanem az Úr Jézus Krisztus (Luk 2, 14), tehát a metélkedésből egyáltalán nem következik a csecsemőkeresztség helyénvalósága! Kérünk, hogy olvasd el az Online Bibliaóra “Szombatnap”-ról szóló 33. tanítását is, - figyelmesen!
Zoli! Érthető volt minden?
Amikor pedig az “első” Pünkösdkor Péter szól a néphez, nem arról beszél nekik, ha jobban megfigyeled, hogy a KERESZTSÉG a tiétek és a ti gyermekeiteké, azaz kereszteljétek meg a kisgyermekeiteket is, hanem Isten Ajándékáról, a Szentlélekről, hogy nem csupán az éppen ott állók kapják majd meg a Szentlelket, hanem mindazok a távollévők is, “akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk”, akár gyermekeiteké is. Szelektíven elfeledkeztél az általad hivatkozott (67.) tanításunkban írottak következő sorairól is? “Pál pedig le is írta, hogy ha egy családban az apa vagy az anya szent (újjászületett keresztyén), akkor szentek a kiskorú gyermekeik is (1 Kor 7, 14), tehát ezek a gyermekek már gyermekségük ideje alatt “elkülönítettek” Isten számára. (E korukban bekövetkezett esetleges haláluk esetén is üdvösségre jutnak.)“.

Szeretettel az Úr Jézus Krisztus nevében: Attila Testvéred az Úrban (a Szerk.)

Egyúttal szeretettel értesítünk, hogy egy új Weboldal jelent meg az Interneten, “Helyreállítás” (helyreallitas.net) címmel. Ezúton is ajánljuk a folyamatos figyelemmel kisérését és a benne írottak megszívlelését neked is és mindenkinek!