Kedves Testvéreim!

2010 február 7 · 4 perc elolvasni

Kedves Testvéreim!

Én még “oviba” járok, ezért nézzük is így magamat…
A hit és cselekedetek, valamint a megigazulás összefüggésének megértése nem a legkönnyebb feladat.
Szép számú tanítást hallgattam róla. Talán már értettem is.
Jakab apostol “ szavait” soha nem használták fel a tanításban…
Most tapasztaltam meg, hogy ez lehet a csúcspontja e téma tanításának, magyarázatának..
Nekem, mindenesetre a Ti szavaitok adják a lényeget, röviden, tömören, érthetően, még az ovisnak is..
“Jakab apostol egyszerűen holtnak mondja a hitet cselekedetek nélkül”–milyen egyszerű és tökéletes…

“Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit? Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna? Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.” (Jak 2, 14-18)
Jakab apostol egyszerűen holtnak mondja a hitet cselekedetek nélkül, annyira fontosnak ítéli, sőt odáig is elmegy, hogy megkérdezi, cselekedetek nélkül van-e haszna a hitnek, megtartó lehet-e a hit, elegendő-e az üdvösséghez a hit? Később még azt is írja, hogy nem csupán hitből igazul meg az ember, hanem hitből és cselekedetekből. (Jak 2, 24) Úgy tűnik, Jakab ellentmond az eddigieknek. (Éppen azért hoztuk elő ezt a részt a Bibliából, és igyekszünk az itt leírtakat elmagyarázni, hogy aki ezt a részt olvassa a Bibliában, el ne keveredjék.)
A Mindenható Isten! A Megváltó Úr Jézus Krisztus! És a minden igazságra elvivő
Szentlélek legyen Veletek! Szeretettel: Esther

Kedves Testvéreim!
A 28. tanítást és az azzal foglalkozó válaszotokat most nem ismételem át…de kérdésetekre válaszolva: igen, értem, egyetértek..
De! egyetértettem az eddig általam tanulmányozottakkal is..
Egy pontban van eltérés..
Ádám bűnbeesése és az Úr Jézus Krisztus kereszthalála közti időszak…még azt is szokták mondani, hogy Ádám átjátszotta a földet sátánnak, majd Jézus Krisztus visszavásárolta…–valószínűleg, más értelemben…?!
Azt is értem, tudom, hogy sátán fejedelme az általa alapított világrendszernek…na! erre nem szoktak kitérni az
általam hallgatott előadók, lehet, hogy itt van valami, ami
kimaradt nekem.. bár! kimondatlanul, és megfogalmazatlanul, természetesen tisztában voltam azzal, hogy sátán építette és építgeti a saját birodalmát..
a tanításokban különbséget kellett volna tenni a föld és a birodalom közt? vagyis mindkettőről beszélni? Ezen még gondolkodom, nem szeretnék ismét sok munkát adni…
Írtátok, hogy lesz egy tanítás erről a témáról… Megvárom, és akkor mindent átismételek, aztán kérdezek….
Nagyon köszönöm munkátokat, felebaráti szereteteteket, segíteni akarásotokat..

A Mindenható Isten! A Megváltó és Gyógyító Úr Jézus Krisztus! És a minden igazságra elvivő
Szentlélek legyen Veletek! Szeretettel: Esther


Kedves Esther!

Ne félj, nem lettél elfelejtve, csak sok egyéb jött közbe és nem tudtunk eddig reagálni kedves leveledre. Nagyon bájosnak találtuk, hogy te még csak ovis vagy! Állítjuk, hogy százaktól és ezrektől tájékozottabb vagy a Bibliában. De tudod, hogy ez nem elég! Az ismeret önmagában kevés. A hit növekedésére is legalább annyi energiát kell fordítani, mint mondjuk a végidők próféciáinak megismerésére, nem beszélve akkor a cselekedetekről, az éljetek békességben akivel lehet (szomszéd) ügyekkel, a vendéglátással, a gyászolók vigasztalásával, a szegények támogatásával…stb. Tudod, azért is teszünk fel ilyen tanításokat, hogy a lexikális ismeretek mellett kellő arányban figyelmeztessünk is mindenkit, ébresztgessünk is, elősegítsük, könnyebbé tegyük - lehetőségeinken belül- érdeklődő hittestvéreink számára a megszentelődés (mindhalálig, vagy elragadtatásig tartó) folyamatát.

Nagyon örültünk ennek a sorodnak: “Nekem, mindenesetre a Ti szavaitok adják a lényeget, röviden, tömören, érthetően, még az ovisnak is.”

Írtad, hogy sokan azt mondják: “Ádám átjátszotta a földet sátánnak, majd Jézus Krisztus visszavásárolta azt.” Mi ilyesmit soha nem olvastunk a Bibliában. Ez egy lírikus, irodalomkedves szimbolika csupán, esetleg előadói kifejezésmód lehet, el kell felejteni.

Azt is írtad: “… a tanításokban különbséget kellett volna tenni a föld és a birodalom közt, vagyis mindkettőről beszélni? Ezen még gondolkodom, nem szeretnék ismét sok munkát adni…” Ezt nem igazán értettük, de legyen elég annyi, hogy a Föld, amin élünk, az anyagi dolog, és a Teremtő Isten tulajdona, Sátán birodalma pedig mindennemű felhatalmazás nélküli, megtűrt szellemi birodalom. Tevékenysége egy részét viszont itt végzi a Földön, hatással tud lenni az ember fizikumára és lelkére, betegséget tud okozni, gonosz és bűnös erkölcsi döntések meghozatalára tudja rábírni és kényszeríteni a hitetleneket és az elkényelmesedett, testiesen élő keresztyéneket, nyilván valamennyit csak olyan szintig, amilyen szintig erre engedélyt kap az Úr Jézus Krisztustól.

Más téma: Kérünk, ha valami keresztyénhez illő módon alakul a gombolyag spárga és a sütemény ügyében, majd írd meg!

Nem tudjuk ismered-e a baptistákat? (Maga a szó eredete: babtizó, bemerítést jelent. Keresztelő Jánost is egy ideig Bemerítő Jánosnak nevezték Izráelben.) Mindezt csak azért írjuk meg, hogy érdeklődj a környéken lévő baptistáknál, hátha ők soron kívül megkeresztelnének! De jó lenne!

Olvastad már a legutóbb feltett, asszonyokkal kapcsolatos tanításunkat? Amennyit ismerünk belőled, úgy gondoljuk te is derék asszony vagy, és nem olyan, mint a csepegő háztető…

Áldjon meg téged az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel: a Szerk.