Kedves Testvéreim a Krisztusban!

2009 december 29 · 3 perc elolvasni

Kedves Testvéreim a Krisztusban!

19. számú tanításotok szépen felfedi a Dániel által megjövendölt világbirodalmak sorrendjét.
Láthattuk, hogy az Írás hiteles, a felvázolt ember vezette hatalmak a Biblia által felvázoltak szerint követték egymást!
Amire nekünk több figyelmet kell fordítanunk, az a Dániel könyve és a Jelenések könyve által meghatározott utolsó, emberek által kormányzott birodalmi törekvés!
Miért fontos ez számunkra?!
Mert ennek idejében támaszt az egek Istene egy új birodalmat, amely soha meg nem romol és másokra nem száll át!
Kedves Testvérek az utolsó emberi birodalom létrejöttének vagyunk a szemtanúi!

Ez az a birodalom, amelyről Jel. 17, 12 ekként beszél:
“A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.”

A fenti Igéből láthatjuk, hogy ez a birodalom, miután létrejön nagyon rövid ideig fog fennállni, ezt a tényt:
“de hatalmat kapnak EGY ÓRÁIG A FENEVADDAL” - szövegrész hívatott szemléltetni!

Ez lesz az az utolsó emberi vezetés által létrehozott hatalmi törekvés, melynek keretein belül szabad utat kap az Istentelenség! (Pl. Homoszexuális házasságok törvényes elfogadása)
Ez lesz az a birodalom, amely Jeruzsálemben hatalomra segíti az Antikrisztust!
Ez lesz az a birodalom, amely Nabukodonozor néhai birodalmának területét erőszak nélkül kebelezi be!
Soha egyetlen birodalom sem jött létre ezen a földrajzi helyszínen önkéntes alapokon kivéve egyet, amelynek kialakulásáról így prófétál Dániel:
“Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel”. Dán. 2, 43

Mit jelentenek ennek az Igének a szavai?!

Az utolsó emberek vezette birodalom létrejöttét a nemzetek egymással történő keveredése kíséri, nem lesz szűkség útlevélre, központi irányítás lesz, azonban a nemzetek megtartják saját országaiknak területét!

Az önkéntes alapokról, és az egyesülés vágyáról a Jelenések könyve is beszámol:

“Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.”
Jel 17, 13

Keresztyénkén kimerem mondani: Ilyen irányú törekvései ezen a földrészen az Európai Uniónak vannak, ezt nem lehet nem látni!
Szeretettel:
Csaba


Kedves Csaba!

Ilyen szép tanítást, mint a tiéd, régen olvastunk már. Nagy világosságot kaptál a próféciák megértése terén! Mindenben egyezik a véleményünk, ugyanígy látjuk a dolgokat.

Egy-két napon belül feltesszük a 20. tanításunkat is, (már készen van), ez az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléről szól. Ez a megszokottaktól egy kissé terjedelmesebb, részletekre is mindjobban kiterjedő tanítás lesz, gyakorlatilag felöleli majd az általad írt apokaliptikus időszakot is. Sokat dolgoztunk vele, amíg egységes anyaggá tudtuk formálni. Bizonyára örömmel fogod olvasni. Sajnáljuk, ha a hozzá mellékelt Időrendi táblázatot most sem tudod majd megnézni, mivel az úgy lett általunk megszerkesztve, hogy az adott korszak történéseiben segítse az eligazodást.

A 12. tanításunk az elragadtatásról szól, olvastad már? Ebben állást foglaltunk a Gyülekezet elragadtatásának időpontja vonatkozásában. Viszont nagyon sok levelet és kidolgozott tanítást kaptunk és kapunk napjainkban is, amelyet hamis tanításnak minősítve, nem teszünk fel a Hozzászólások közé, hiszen arról akarnak minket meggyőzni, hogy a Gyülekezet a nagy nyomorúság alatt mindvégig itt lesz a földön. Mi erről a véleményed?

Szeretettel várjuk újabb leveledet: a Szerk.