Kedves Testvéreim a Krisztusban!

2010 február 11 · 3 perc elolvasni

Kedves Testvéreim a Krisztusban!

Köszönöm a válaszotokat és a feltett kérdéseket is az IGAZSÁGGAL kapcsolatban!

Mivel az ebben a témában írt előző levelem mondandója nem volt a jelek
szerint egyértelmű, ezért engedjétek meg nekem, hogy legelébb egy rövid
igei magyarázatot fűzzek a szándékomhoz!
“Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel
ismeritek azt, és mivel semmi nincsen az igazságból, ami hazugság.”

Sokan szédítik a keresztyéneket az óemberi szabad akarat Istent
választó döntéskészségével!
Az ezzel a feltételezéssel kapcsolatos igazság köré csoportosítottam a
múlt alkalommal az igéket!

Ma igével szeretnék válaszolni, az ige által feltett kérdéseitekre!

“Én azért születtem és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek
az Igazságról”

Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében
van, az jelentette ki őt.
Jn. 1:18

“Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.”

Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, ISTENTŐL SZÜLETETT; és
mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született.
1Jn. 5:1

“Monda néki Pilátus: Micsoda az igazság?”

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz
Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Jn. 17:3

“Mert hárman vannak akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az
Ige és a Szent Lélek: és ez a három egy.
És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és
a vér; és ez a három is egy.”

“Aki hisz Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az
Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben,
amellyel bizonyságot tett az Isten az Ő Fiáról.
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és
ez az élet az ő Fiában van.
Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy
tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten
Fiának nevében.”
1Jn. 5:6-8; 10-13

Sok szeretettel testvéretek a Krisztusban:

Csaba


Szeretett Csaba testvérünk!

Sajnos technikai okokból csak most tudunk reagálni kedves és tartalmas soraidra, ugyanis a hét elején (hétfő-kedd-szerda) nem tudunk egészen május végéig az Internethez hozzáférni.

Sajnáljuk, hogy ennyire megdolgoztattunk. Oké, értünk mindent. Az igaz, hogy nem ez volt a kérdésünk. De utólag belátjuk, hogy mi nem voltunk elég világosak. Mi azt vettük észre, hogy olvasóink valószínűleg nem értik az “igazság” szónak a valódi jelentését. A szónak, mint sajátos bibliai nyelvtani kifejezésnek az értelmét. És igazat is adunk azoknak, akik ezzel a szóval, hogy “igazság” csak felszínesen, rutinból képesek egyes Igéket megérteni, de valójában nem jutnak hozzá azokhoz az ismeretekhez, amikre vágynak. Neked éppen ezekből az Igehelyekből mazsoláztunk. Mondunk egy példát! Valaki azt mondta nekünk, hogy az “igazság” szó “valóság”-ot jelent. Ő így értette meg Jézus Krisztus mondását: “Én vagyok az út, a valóság és az élet.” Mintegy hitelesítve magát, hogy Ő nem misztikus személy, hanem Ő maga a megtapintható valóság. Ha az eredeti görög kifejezést ezzel a szóval adta volna vissza Károli és a többi fordító, akkor sem értenénk vele egyet, mivel homályban maradna a Keresztelő Jánosnak szóló mondás: “…így töltünk be minden valóságot.” (?) Ez így mit jelentene? Neked van-e erről kialakult nézeted? Szerinted mi az “igazság”? Érthetőbb így a kérdésfelvetésünk? Ha nem tudsz rá választ, attól egy mustármagnyival sem lettél kisebb a szemünkben!!!! (Ha viszont tudsz, akkor kérünk, hogy a legutóbbi levelünk szerinti Igékkel vizsgáld meg az állításodat, persze bármelyik másikkal is, amelyik kedvedre valóbb, csak nálunk ezek vetődtek fel!)

Ha tudsz rá időt szakítani, válaszolj!

Szeretettel: a Szerk.