Kedves Testvéreim a Krisztusban!

2010 március 11 · 3 perc elolvasni

Kedves Testvéreim a Krisztusban!

Ne haragudjatok, de mivel időszűkében vagyok csak gyors válaszra van
időm, így lehet, hogy nem lesz túl részletes!

Szóval, ha pl. a 3000 Jeruzsálemi megtérő esetét az óemberi szabad
akarat döntéséből és nem Isten kiválasztó kegyelméből származtatod,
akkor hova lett az eleve elrendelés?
Mert ezek szerint Isten senkit nem rendelt el semmire, hanem kihirdette
az általános kegyelmet, amely azé, aki akarja!
Hová lett az igei kinyilatkoztatás?
“Annakokáért tehát nem azé, aki AKARJA, sem nem azé, aki fut, hanem a
könyörülő Istené!
Testvéreim vegyetek példát a világban osztott kegyelemről, ott sem úgy
működik, hogy kihirdetik: “A kegyelem mindenkié, aki szabad akarattal
elfogadja.”
Nem az óemberi szabad akarat tesz alkalmassá a kegyelem elfogadására!
Miért nem?! Mert az bilincsekre van verve, rabja a bűnnek!
“Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és
bűneitek miatt,
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint a LEVEGŐBELI
HATALMASSÁG FEJEDELME SZERÍNT, AMA LÉLEK SZERÍNT, MELY MOST AZ
ENGEDETLENSÉG FIAIBAN MUNKÁLKODIK”
Ef. 2:1-2
Drága Testvéreim, Isten az, aki megelevenít, nem az óemberi szabad
akarat választása!
“Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a
munkálást jó kedvéből.”
Fil.2:13
Ha Isten csak az üdvösségre rendeli el az embert, akkor hogyan jön
létre a másik csoport?
Ha Isten eleve elrendeli az üdvözülőket, akkor ezzel eleve
meghatározza a másik csoport tagállományát is!
Harmadik kategória nincsen!

Ha azt hirdeted testvérem, hogy egy keresztyén bármit tehet, nem
kárhozik el, akkor egy olyan hamis képet festesz az örök életről,
amilyet sátán festett az édenben Éva számára: “Bizony nem haltok
meg…!”
Szíves figyelmedbe ajánlom Zsid. 10:26-39; 2.Pét. 2:1-22 részeket

Szeretettel,
testvéretek a Krisztusban:

Csaba


Szeretett Csaba testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Hozzászólásodra kiemeltük az eleve elrendelésről írott anyagunkból azt a részt, amelyben a visszaesőkkel foglalkoztunk. Úgy tűnik utólag, hogy e területen nem volt elég világosságunk. Újra átnézzük majd az erre vonatkozó Igéket. Lehet, hogy kegyelem orientáltságú szívünk felülírta a Szentlélek csendes hangját? Köszönjük, hogy figyelmeztettél bennünket erre az elhajlásunkra!
A többiben még (egyelőre?) tartjuk magunkat az eredeti álláspontunkhoz. Nagyon nehéz egyeztetnünk levélben, mert rengetek érv (Ige) szól amellett, amit mi írtunk. Alapvetően az motiválja tanításunk lényegét, hogy Isten is azt akarja, hogy mindenki mindenütt térjen meg. És Jézus Krisztustól az apostolokig mindenki minden időben és mindenhol azt hirdeti, hogy meg kell térni. És nem így hirdeti: aki ki van választva (miből tudhatnák?) annak nem kell megtérni, a többiek meg ne pipiskedjenek, mert úgyis hiába, hiszen nincsenek kiválasztva (miből tudnák?)! Így ki lehetne hagyni a Bibliából a megtérésre hívogatást a Lélek és a Menyasszony munkájáig bezárólag!
”… az Úr… hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” (2. Pét 3, 9)

Kérünk, hogy te pedig ezeket mérlegeld!

Szeretettel az Úr Jézus nevében: a Szerk.