Kedves Testvéreim az Úrban!

2010 április 6 · 3 perc elolvasni

Kedves Testvéreim az Úrban!

Észrevételemet nem vitának szántam! Továbbra sem tudom elképzelni, hogy miből gondoljátok, hogy Pál, vagy a Szent Szellem eltiltotta volna a prófétálástól a nőket, s azt sem
értem, hogy az evangelizálást és a gyülekezetben történő tanítást miként hoztátok egy szintre.

Ellen G. White “tanításait” és “prófétai” szolgálatát jól ismerem, mert magam is az adventista egyházban fogadtam el Megváltómnak az Úr Jézust.

Egy hitetlen férfinek pedig semmiféle fősége nincsen Isten gyülekezetének tagjai felett, mivelhogy nem része a gyülekezetnek! Ez kb. úgy fest, mintha azt tanítanád, hogy sátán fiai fensőséget élveznek a gyülekezet nő tagjai felett, csak azért mert férfiak. Megint más történet az, ha egy hívő asszonynak pogány férje van! Szerencsétlen helyzet, de a házasságban alá van rendelve a férjének, addig a pontig, amíg nem kényszeríti az Istennel szembeni magatartásra.

E.G.W.-re visszatérve, Ő egy hamis tanító és hamis próféta volt, a nemétől függetlenül!
Viszont a lelki ajándékokat nem Pál, hanem a Szent Szellem osztja ki, kinek miként akarja, s Pál szerint is egyetlen céllal teszi ezt, hogy a gyülekezetet építse! Miként építi a gyülekezetet, ha eltiltják?

Akvillára és Prisczillára visszatérve az ige azt mondja róluk, hogy “nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útát” s nem azt, hogy Akvilla evangelizált, Prisczilla pedig sütött-főzött felszolgált!

Hát ha valaki ellene van a gyülekezeti emancipációnak, akkor én biztosan közéjük tartozom, de sosem merném vizsgálat nélkül akadályozni a Szent Szellem munkáját csak azért, mert egy nőn keresztül érkezik!
A református egyházban jól megfogalmazták ezt a tézist: A nők a férfiak érdektelenségéből fakadó alkalmatlansága miatt, azok megszégyenítésére kapják az ajándékaikat.

Mindettől függetlenül vallom, hogy nő férfin nem uralkodhat a gyülekezetben, s hívő nő a világban sem teheti ezt!

Véleményeteket továbbra is tiszteletben tartva, szeretettel:
Csaba


Szeretett Csaba testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Maximum 14%, de ez is csak (felfelé) kerekítéssel!
Új érvvel nem rukkoltál elő, azok a soraid pedig, hogy te továbbra sem érted, nem igazán hatottak meg bennünket.
Továbbra sem vagy “hajlandó” megérteni, hogy a Szentlélek nem fog adni Ige ellenesen egy nő szájába kijelentést? És a kegyelmi ajándékok közül sem ad olyat, amivel a nőt bűnbe kényszeríti? Hogy ezzel építse a Gyülekezetet!?… És tanítónak sem hív el senkit, férfiak felé való szolgálatra meg különös képpen nem…
Azt írtad: “A református egyházban jól megfogalmazták ezt a tézist: A nők a férfiak érdektelenségéből fakadó alkalmatlansága miatt, azok megszégyenítésére kapják az ajándékaikat.” A református egyház ilyen kijelentései olyan távol állnak tőlünk, mint tőled az ökuménia, ahogy írtad nemrég. A ref. egyház (csoportosulás) ezzel csak takargatni akarja a saját szennyesét. A közelünkben is több gyermekes ref. papnő van, a ref. “egyház” ösztöndíjasaként került hatalomra. Én buta meg úgy tudom, hogy Isten a kövekből is tud fiakat támasztani… “Valahol” olvastam.

Barátkozz meg azzal, hogy a nő joga Krisztusban éppen annyi, mint a Krisztusban élő férfié, de a gyülekezetben nem egyenrangúak. Nevezd meg légy szíves a tizenkét kiválasztott apostol közül, a női apostolt! Pedig haj, de megható lett volna ha pünkösdkor ők egy még finomabb lélekkel meg tudták volna szólítani a szőkéket, vagy a barnákat. Tudod a múltkor,amikor azt kérdeztem valakitől az egyik TV csatorna időjárás jelentése után, hogy, figyelj, mit mondott, milyen idő lesz? Azt a választ kaptam, egy fiatalembertől, hogy nem tudom, mert Gál Noémi (az időjárásközlő) elvonta a figyelmemet.

Szeretettel, indulat nélkül, bár egy kicsit értetlenül: a Szerk.
Szerintem a téma “zár”, elfogytak az aduk.