Kedves Testvérem az Úrban!

2010 április 3 · 10 perc elolvasni

Kedves Testvérem az Úrban!

Jólesik leveled hangja és őszintesége.
Én változatlanul örülök, hogy Rátok találtam.

Amiket küldtem: előre bocsátottam, hogy nem a tartalma miatt (én se értek sok mindennel egyet), hanem a forma, hogy azonnal, ott lehet válaszolni.

Köszönöm a szép szavakat, Titeket is Áldjon meg az Úr.
Szeretettel: Éva.


Szeretett Éva testvérnőnk az Úr Jézus Krisztusban!

Miután “találkozásunk” óta már újabb három tanítást is feltettünk az oldalunkra, vártuk, csak vártuk, hogy kifejted az azokkal kapcsolatos gondolataidat.

Tetszett-e, tisztának tartottad-e, a Szentlélek által inspiráltnak-e, és egyáltalán építőnek-e a Jelenések könyvéből kiválasztott Igeszakasz értelmezését?

Mi a véleményed a helyreállítás szolgálatával kapcsolatos tennivalókról? Te hogyan látod ennek szükségességét és szerinted mit lehet, vagy mit kell tenni alapvetően?

Nyilván kontrasztként és a figyelem felkeltése céljából tettük fel közvetlen ez után a Húsvéttal kapcsolatos rövidke írásunkat, egy általunk kitalált, de talán nem túlzottan bugyuta kis “történet” bevezetésével. Annyit hozzáfűznénk, hogy közvetlen a megtérésünk előtt, akár rólunk is íródhatott volna ez, legfeljebb egy-egy kisebb cselekedet elhagyásával. Viszont - dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak! - amikor meghallottuk az igazságot, azonnal “észbekaptunk”, és mindent a helyére téve, leálltunk a világi tévelygéssel. Nálunk így volt ez a karácsonnyal is. Azóta “lett” gyermekeink csak legfeljebb barátaiktól és a TV-ből ismerik a karácsonyt, de annak “füstje” (szelleme) már nem csapta meg őket. Még egy apróság: mi húsvét és karácsony “ünnepén” szándékosan mondjuk rántottlevest és sóskaszószt eszünk tükörtojással, hogy még véletlenül se foghassa ránk e világ ura, hogy “ünnepelünk”.

Amikor legutóbb azt írtuk, hogy “Várjuk tanításainkkal kapcsolatos észrevételeidet, kritikáidat”, mi ezt a szó legnemesebb értelmében gondoltuk, és a fentiekben írottak szerint értelmeztük, ezek szerint nem a legalkalmasabb szóval. Talán ezzel most helyére tudjuk tenni: Szeretettel várjuk gondolataidat! (Bocs…)

Kedves Éva! A hitetlen bűnösök felé való szolgálathoz, jól látod, valóban sok türelem kell, és meg kell próbálkozni mindennel. Ilyen lehet egy apróságként például a “mottó”is, mint írtad. Nekünk, (már több, mint húsz év tapasztalattal a hátunk mögött) az a meglátásunk, és ezt most ne vedd okoskodásnak, hogy a hitetleneket a hit vonatkozásában általában az ilyen, esetenként még kimondottan logikus dolgok sem érintik meg. Számtalan missziós munkással találkoztunk, akik táncoltak, énekeltek, szép beszédeket mondtak, pantomimoztak, stb. Utólag érzékeltük, hogy a legkisebb eredmény nélkül, még akkor is, ha a hallgatóság, vagy a nézősereg esetenként sírt, könnyezett, meghatódott, megszólalt, és logikailag mindennel egyetértett. Tapasztalatunk szerint a bűnösökben szenvedő (születésükkor Istentől kapott, de a bűnük és vétkeik miatt haldokló) szellemet kizárólag Isten Igéivel lehet elérni, ébresztgetni, erősítgetni. Csak és kizárólag ez az Istentől kapott “rész” tudja gondolkodásra és hit iránti szomjúságra, Isten iránti érdeklődésre bírni megkötözött értelmüket. Mi eddig úgy tapasztaltuk, hogy kifejezetten az Úr Jézus Krisztus nevének emlegetése az elérhetőségük egyik titka, hiszen e névre meghátrál minden gonosz szellem, viszont saját szellemük azonnal éledezni kezd, illetve az Úr Jézus konkrét szavainak és kijelentéseinek élőbeszédként való továbbadása. Ha Ő azt mondta, hogy “Én vagyok a világ világossága”, akkor mi azt mondjuk: Ő a világ világossága… aki Őt követi (megismételve: az Úr Jézus Krisztust!) az nem jár többé a sötétségben, a bűnök útján… Hasonló: Gyertek hozzám mind… Ne aggodalmaskodjatok… Mi most ezt mindet jó szándékból és szeretettel írjuk le neked, a mottó kapcsán! (És nem kioktatásként, főleg nem lenézésből! Bár jobban ismernél bennünket!) Az Ige fogja majd elvégezni a munkát, miután kizárólag az Ige a szellem tápláléka, semmi más.

Visszatérnénk még néhány gondolat erejéig a kórházi szolgálatodra, miután írtad, hogy csak itt nem kötöd be(?) a hajadat. Ne vedd tolakodásnak, ha megkérdezzük, hogy éppen itt miért nem? Hiszen te minden Igét ismersz! Ha az ott lévők ismeret híján nem is tudják, hogy minden asszony aki fedetlen fővel imádkozik (vagy ott nem imádkozol?) szégyent hoz a fejére, attól még ez így van. Sőt, neked kellene figyelmeztetni a jelenlévőket, hogy kendőbe jöjjenek az alkalomra! Van egy “Asszonyok a Gyülekezetben” c. (31. sz.) összefoglaló tanításunk, olvastad már? Engedd meg, hogy kivonatosan idézzünk most belőle, azért is, mert mint írtad férfiak (férfibetegek) felé is szolgálsz - szembe menve ezzel (is) Isten Igéjével.

“Pál a leveleiben sok hasznos tanácsot, intelmet, úgy is mondhatnánk, hogy szabályt ad - mint azt láthattuk - egy-egy gyülekezet vezetőjének, illetve esetenként közvetlenül egy adott gyülekezetnek. Olvassunk bele a korinthusiakhoz írott első levelébe!

“Minden férfiú, a ki befedett fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét. Minden asszony pedig, a ki befedetlen fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyiretett volna. Mert ha az asszony nem fedi be fejét, nyiretkezzék is meg, hogy ha pedig éktelen dolog asszonynak megnyiretkezni, vagy megberetváltatni, fedezze be az ő fejét… Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt… Magatokban ítéljétek meg: illendő dolog-é asszonynak fedetlen fővel imádni az Istent? Avagy maga a természet is nem arra tanít-é titeket, hogy ha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az néki? Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az néki; mert a haj fátyol gyanánt adatott néki. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek.”
(1 Kor 11, 4-6, 9-10, 13-16)

Pál ebben az Igeszakaszban a Szentlélek által versengést, vitát nem tűrően elrendeli, hogy az asszonyok, különösen arra az időre, amíg imádkoznak, kössék be (kendővel) a fejüket. Miután Pál a thesszalonikaiaknak írott első levelében a szüntelen imádkozásra szólít fel minden újjászületett hívőt (1 Thessz 5, 17), az asszonynak - amennyiben ennek a felszólításnak eleget kíván tenni - szinte egésznap bekötött fejjel kell járnia. És ez így is van, más okból is. “… az asszonynak hatalmi jelt” kell egyébként is viselnie a fején, és ennek a fej bekötésével tud eleget tenni. Ezzel mutatja ki a szellemvilág felé (is), hogy ő már elkelt, mások számára már nem szabad ember, már hatalom alá van rendelve, tehát már valakié. (Őseink még azt mondták, amikor egy addig pártában járó leány férjhez ment, hogy “bekötötték a fejét”. Ez a kifejezés és gyakorlat csak ebben az Istentől elfordult világban tűnik idegennek az emberek előtt.) Bizony az ördög munkája, hogy ezt a hatalmi jelet arany karikagyűrűre változtatta. Az utolsó időben, amelyben élünk szinte kivétel nélkül valamennyi asszonyt rá tudott szedni arra, hogy mások elől ne fedje el a szépen (és drága pénzen) ápolt haját, ha már az amúgy is ékességként, díszes fátyolként adatott nekik. (Ne feledd: ez az ékesség a házasságkötés után már csak arra szolgálhat, hogy otthonában az asszony teljes szépségében mutathassa meg magát szerető férjének!) A derék asszony - aki tagja a Gyülekezetnek - ezt már tudja, és nem fiús frizurát hord, hanem hosszú hajat visel, és azt befedi az utcán, a gyülekezetben, sőt otthon is, amennyiben idegen férfi is van a házban, vagy amikor imádkozik.

“A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, a mint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben. Avagy ti tőletek származott-é az Isten beszéde, avagy csak hozzátok jutott el? Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy a miket néktek írok, az Úr rendeletei azok.” (1 Kor 14, 34-37)

A Gyülekezet derék asszonya hallgat a gyülekezetben. Nincs megengedve neki, hogy szóljon, beszédet mondjon, prófétáljon. Még az sincs megengedve, hogy hangosan imádkozzon. “A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben…” Természetesen itt olyan gyülekezeti összejövetelről van szó, ahol férfiak és asszonyok vegyesen vannak jelen. Hogy jobban megértsük a rendelkezés sokszínűségét, még olvassunk el egy részletet a Timóteushoz írott páli levélből!

“Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett.” (1 Tim 2, 11-14)

Különösen tiltott dolog az asszonyok számára a tanítás, az Igehirdetés. Mindez azért, hogy véletlenül sem uralkodhasson a férfin, a gyülekezeti alkalmon jelenlévő férfiakon sem. Az asszony nem terelheti, nem befolyásolhatja hit területén a férfi gondolatait, nem uralkodhat azokon. Egy alkalommal vette magához e területen a kezdeményezést (az Édenben) és annak igen súlyos következményei lettek. Ez a szólási tilalom, a gyülekezetben való hallgatási kötelem, ha jól belegondolunk, az asszonyok érdekeit szolgálja, többet ne tudjanak hibázni, Sátánnak ne álljon módjában a továbbiakban felhasználni őket. A derék asszony mindezekkel tisztában van. És azzal is, hogy még az is javára íratott meg, hogy amennyiben nem értett meg valamit egy összejövetelen, azt kérdezze meg otthon a férjétől. Ha a férje is ott volt az alkalmon, büszkén magyarázza majd neki a hallottakat, hiszen kedvez a hiúságának, hogy ő megértette az ott hallottakat. Ezáltal viszont megérti az asszony is. Ha a férje nem volt ott ezen az összejövetelen, vagy nem is hívő, Isten azt várja, hogy előbb-utóbb felébred benne a büszkeség, és inkább utána jár a dolgoknak, hogy ne maradjon “alul” a feleségével szemben. Ezzel ismét csak nyerhet az asszony, hiszen ha mással nem, hát kérdéseivel “megnyerte” az addig hitetlen férjét.

Énekelhet-e hangosan egy derék asszony a gyülekezetben. Igen, mert a nőknek különösen szép hangjuk van, Teremtőjüket dicséri. Viszont ügyeljen arra, hogy mindezt alázattal tegye, ne feltűnősködjön, ne akarja magára irányítani a figyelmet, ne szólózzon, asszonytársaival együtt énekkarban énekeljen csupán. De még az énekkart, a dicsőítést sem vezetheti, mivel ezzel, például a dalok érzelmi összeválogatásával abba a hibába eshet akaratlanul is, hogy tereli a férfiak gondolatát, hangulatot kelt, befolyásol. A fej bekötését leszámítva minden eddigi tilalom semmis, ha az alkalmon csak és kizárólag asszonyok vannak jelen.”

Az aláhúzásokat csak most végeztük el, utólagosan. Ne haragudj, de ha ezeket mind ismered, miért nem így jársz el? Mi viszont nem írhatunk mást, csak ami az Igében van. Te azt írtad, hogy mi most bizonyára megbotránkozunk… Mi csak egyszerűen nem értjük, Aki megbotránkozik, az maga az Úr Jézus Krisztus. Éva, te nagyon bátor vagy! Mi a te helyedben azokat a férfibetegeket nagyon szépen megkérnénk, hogy olyan alkalommal jöjjenek, amikor férfi tartja az alkalmat (szervezd meg, kérj segítséget hozzá, hogy legyen ilyen!), bizonyságot téve feléjük ezzel arról, hogy számodra Isten Igéje szent, és te engedelmesen ehhez tartod magad.

Szeretett Éva testvérnőnk! Nyilván a fentiekkel kapcsolatosan számtalan ellentanítás kering, többfélét hallottunk már mi magunk is. Pál, mint olvashattad ezek felett még vitát nyitni sem kívánt. Engedj meg egy személyes dolgot! Húsz év óta a feleségem sem. Amióta megértette, hogy ezekről a dolgokról mi van “odaírva” és miért. Pedig mondhatom, még húsz évvel ezelőtt elég világias volt, mahagóni hajjal, a legdivatosabb (drága) frizurával, kozmetikus végzettséggel és gyakorlattal, kifestve szeme-körme-szája, férfivevőket évekig becsalogató maszek parfümériával…

Bocsásd meg, hogy ilyen sokáig feltartottunk, de úgy éreztük egyes dolgokat - éppen azok súlya miatt - méltatlan egy fél mondattal, vagy még egy mondattal is elintézni.

Ne haragudj, de a Daily Light on the Daily Path-féle tanításokat nem tartjuk tanításoknak. Ha speciális kereső-programmal kiírunk 4-5, azonos témával kapcsolatos Igét, attól még az nem tanítás.

Az Úr Jézus Krisztus áldjon meg, és töltse be minden szükségedet, adjon neked sok örömöt, szeresse és oltalmazza meg minden bajtól a családodat is, szeretettel: a Szerk.