Köszönöm őszinte hangvételű levelüket!

2010 február 7 · 5 perc elolvasni

Köszönöm őszinte hangvételű levelüket! Önök ezt a véleményt alkották róla,számomra viszont építő volt! Csakúgy,mint Szabados Ádám írása is,akkor is,ha önök szerint hanyag és “trehány” munka. Abban egyetértünk,hogy az utóbbi írás szerzője azon megállapítása,hogy a Bibliában vannak ellentétek,teljesen tévesek. Talán bizonyos dolgok elsőre ellentéteknek látszanak,de alaposabban utána járva,és főként imádkozva,megláthatjuk,hogy nincs még egy ilyen ihletettségő Könyv,mint a Biblia! Szóval ebben egyetértünk,ha másban nem is. :-)

Hívők között a párbeszéd addig értelmes,amíg nem megy át abba,hogy a saját meggyőződésünket,nézetünket akarjuk rátukmálni a másikra! Ez a fajta hozzáállás csak megkeményedést és ellenségeskedést szül! Nem erőltettem,hogy azt higgyék,amit én is -és hála az Úrnak rajtam kívül még sokan! Nem ember az,aki meggyőz az Igazságról, hanem a Szent Szellem!

Mint korábban már írtam,én az Igéből úgy látom,hogy az Úr nem ragadja el a nagy nyomorúség előtt az Egyházát,bármennyire is szeretnénk! Okkal és céllal leszünk itt azon 7 éves időszakban. De nem szeretném előről kezdeni az ABC-t,már eleget szajkóztam ezen témában önökkel. Nem látom értelmét,hogy folytassam!

Ezt leszámítva sok hasznos és építő tanításiak,írásaik vannak,amik által bizonyára sokan épülhetnek is! Az Úré a hála érte! Természetesen én is a Bibliát tartom elsődlegesen tanulmányozandó Írásnak továbbra is!

Szabados Ádámmal kapcsolatban csak még annyit,hogy régebben,mikor az írását olvastam,írtam neki egy levelet. Amire a napokban kaptam csak választ,mivel külföldön(talán az USA-ban) folytat tanulmámyokat. Gondolom ez az oka,hogy még nem írt részletes választ önöknek. De,ami késik nem múlik :-)

Az Úr áldja és őrizze mindkettőjüket!

Szeretettel:Cs.Zoltán


Kedves Zoli!

Tegnapi levelünket még azzal egészítenénk ki, hogy leírjuk, abból is meg lehet tudni, hogy egy tanítás hamis tanítás-e, hogy a tanításba csak a vonatkozó Igék egy része illeszthető be, a többi nem. Van mondjuk négy Ige, ebből három jó oda, a negyedik már abszolút nem passzol a tanításba. Ilyenkor a (hamis-)tanító előtt három lehetőség áll, vagy elhallgatja a negyediket, vagy úgynevezett “töltelék” Igéket is beír, ezzel beködösít, illetve, eltereli a figyelmet, végül tehet olyat is, hogy egybekapcsolva értékeli az összes felvonultatott Igét, így nem kell mindegyikre külön kitérni. De azt is le merjük írni, hogy ezek nem a Szentlélek eszközei.

Jellemző még a nem Lélek által írott anyagok szerzőire, hogy amennyiben kiigazítják őket, vagy rákérdeznek náluk bizonyos dolgokra, azonnal bezárnak. Ennek többnyire az az oka, hogy tanításaik más hamis tanításán alapul, és mivel abban nem volt meg a felelet, azonnal visszavonulót fújnak, hisz a megfelelő válaszokra nincs lelki támaszuk. Például te is inkább elküldtél bennünket a szóharcokra vonatkozó két Igével legutóbb, ahelyett, hogy reagáltál volna erre: “Ti miért nem érveltek például azzal, hogy a Gyülekezet a Krisztus Teste, ergo: talán csak nem próbálja meg a nyomorúság tüzében a saját testét… Sőt, mint írtuk, a páli megjelenéskor, amikor Pál a Gyülekezetet üldözi, azt mondja neki az Úr Jézus Krisztus: Miért üldözöl engem? Tehát az Úr Jézus Krisztus azonosítja magát a Gyülekezettel. Nem engedi azt üldözni. És akkor bevinné a nagy nyomorúság még intenzívebb üldöztetései közé? A Bárány alávetné saját magát a Bárány haragjának? Néha nem is igazán értelek titeket.” Vagy erre: “… ha mégis mostanság lesz az elragadtatás, te mit teszel? Hogyan fogod tudni elintézni, hogy itt maradhass?
A másik: tételezzük fel, hogy elfogadjuk a ti tanításaitokat, azon kívül, hogy visszavonjuk eddigi írásainkat, mit kell tennünk mást mint eddig, hogy veletek együtt mi is vértanúk lehessünk? Te például hogyan készülsz jobban, mint jelenleg mi? Hiszen azt tanítjátok, hogy az általatok képviselt tantól jobban felkészültek lesznek követőitek.”

Csak emlékeztetünk téged arra, hogy a mi tanításainkban rend van. Mi amikor például a végidei próféciákkal foglalkozunk, abban helye van Zofóniás, Jóel, Zakariás, de Péter és Pál Igéinek is, és mindegyik illeszkedik egymáshoz. Rengeteg, különféle körökből érkező (nem publikus) hozzászólást is kapunk, de ezek egyike sem írta még azt, hogy tanításaink nem biblikusak. Magyarul, tanításaink helyességébe - rajtad kívül - még sohasem tudott senki hibát találni. Ezt most tényleg komolyan írtuk! Pedig van ám ellentáborunk!

Még az Úr Jézus irántad érzett óvó szeretetébe az is beleférhet, hogy szándékosan nem engedi az utolsó idők próféciái számára megnyitni az értelmedet. Ha ez így van, lehet, hogy azért teszi, hogy esetleg fel ne fuvalkodj. Vagy azért, mert ennek ismeretét nem tartja fontosnak számodra. Helyette azt akarja, hogy az ismeretnek és a hitnek más területén fejlődj. Nem biztos, hogy tanítói poszton akar téged látni a Gyülekezetben, ahol élsz, lehet, hogy épp nem erre van szükség. Érdemes ezen is elgondolkozni! Hidd el, ezt is szeretetből írjuk! (Engedj meg egy személyes példát! A feleségem tőlem sokkal, sokkal!!! Jobban ismeri a Bibliát. Ha keresek valamit, az első, hogy őt kérdezem meg. Arra viszont nem kapott képességet, hogy összefüggéseiből tanokat építgessen, sőt arra sem, hogy egyszerre lásson meg dolgokat. Viszont elhívást kapott a gyámolításra, és ebben jobban szolgáló, megértőbb, szánalomra indulóbb, együtt érzőbb, cselekvőbb, állhatatos hittestvérrel még életemben nem találkoztam. Ő, az Isten dolgaival való kitartó foglalkozásáért és érdeklődésért “cserébe”, jutalmul ezt kapta.) Légy te is hűséges, és érdeklődj továbbra is ha kell, akár ilyen fiatalos vehemenciával is az Úr Jézus dolgai iránt és vagy a tanításra, vagy ezzel teljesen egyenértékű szolgálatra te is bizonyára mielőbb elnyered a megbízatást.

Hogy ne egy szűk körben forogjanak a gondolataid, adunk neked egy kérdéscsoportot. Ha van időd, a fenti nyitott dolgokon túli válaszokon, légy szíves válaszold meg ezeket is.

Alábbi kérdéseinkre háromféle választ tudunk elfogadni: Elragadtatáskor (A), az Úr Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelekor (B), az 1000 éves Birodalom után, az “általános” feltámadáskor ©. Kérdéseink: Mikor támad fel Ádám, Nóé, Ábrahám, egy törvényszegő ószövetségi zsidó, Ézsaiás, Máté apostol, egy újjászületett újszövetségi 1806-ban elhunyt keresztyén, egy ugyanekkor elhunyt törvénytisztelő és azt betartó zsidó, egy ugyanekkor elhunyt hitetlen magyar, és egy nagy nyomorúság idején megölt (mártír) keresztyén?

Lám, most kaptuk meg a leveledet. Volt benne egy félreérthető pár sor. “Köszönöm őszinte hangvételű levelüket! Önök ezt a véleményt alkották róla, számomra viszont építő volt! Csakúgy, mint Szabados Ádám írása is, akkor is, ha önök szerint hanyag és “trehány” munka.” Ugye ezt nem úgy kell érteni, hogy mi Szabados Ádám munkáját “trehány munkának” értékeltük? Mi az ő írásával kapcsolatban annyi megjegyzést tettünk, hogy “stílusával voltak fenntartásaink.”

Mi téged olyan hittestvérünknek tartunk, aki rajongva szereti velünk együtt az Úr Jézus Krisztust, egy vagy velünk, vannak bizonyos kérdések, amiket másként értelmezünk. És?

Szeretettel, az Úr Jézus Krisztus nevében: a Szerk.