Szeretett Testvéreim!

2010 március 7 · 3 perc elolvasni

Szeretett Testvéreim!

Most, szombat este olvastam el másodszor az eleve elrendelésről szóló tanításotokat.
A következő rész, amit a tanításból vettem, foglalja össze röviden a lényeget, és a megértést is ez adja számomra.
Nagyon örülök az általam hallgatott magyarázatok alapján, kialakult elgondolásom megerősítésének!
Újra! és Újra! elcsodálkozom, hogyan tudtok így magyarázni?–“mélységében, szélességében, hosszúságában”?
Dicsőség érte a Mindenható Atyának! az Ő Egyszülött Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak! és a tanító Szentléleknek!
Szeretném megköszönni Nektek is a munkátokat, elhívás-érzéseteket és azt, hogy földi tanítóink vagytok…
Akárcsak az Ige, tanításaitok olvasása is, megnyugvást ad a lelkemnek. Nagy bajaimban is boldog vagyok!
Dicsőség érte a Mindenhatónak!

“Aki megtérésével vállalja alázatos és lenézett voltát e folytonosan dicsőségre vágyó világban, az saját akaratából és mégis Isten eleve elrendeléséből lett Isten kiválasztottja és egyben elhívottja. Ők valamennyien Krisztus Testének a Gyülekezetnek a tagjai. “

A Mindenható Isten! a Gyógyító Úr Jézus Krisztus! és a minden igazságra elvivő Szentlélek legyen Veletek! Esther.


Kedves Esther!

Szerfelett örülünk, hogy az eleve elrendelésről szóló tanítást kétszer is elolvastad, és nagyon jól megértetted a lényegét. Hidd el, nem mindenki érti meg ezt. Számolva éppen az ilyenekkel, ma egy olyan tanítás kerül fel az oldalunkra, amely ehhez kapcsolódik, és röviden megismételjük benne az eleve elrendeléssel történő kiválasztásnak a lényegét, különösen a kegyelemből történő kiválasztást. Ez, ha lehet, még érthetőbb. Olvasd el ezt is!!! Most láthatod be igazán annak a nagyszerűségét amit egyszer írtál, hogy akik csak vasárnap járnak templomba, azok azt sem tudják, hogy mit nem tudnak. Kibővítenénk azzal, hogy: és azt sem tudják mennyit veszítenek. Az örök életük elvesztése mellett soha nem ismerik fel Teremtő Istenünk minden értelmet felülmúló szeretetét, gondoskodását, bölcsességét. Ha mi ki tudtuk játszani az Ő Lelkével az ördögnek a keresztelkedéseddel kapcsolatos akadályoztatásait, teljes szívünkből rácsodálkozhatunk arra a bölcsességére, hogy Ő hogyan tudta az eleve elrendeléssel kijátszani az ördögöt! Úgy tudta elérni, hogy az Ő kegyelmén múljon, hogy ki üdvözül, hogy mégsem vádolható azzal, hogy személyválogató, hiszen nem csorbította meg az egyén szabad választási lehetőségét. Sőt még hívogatja is az embereket a megtérésre. Tehát végül is az jut be aki akar, és mégis az jut be akit ő akar. Csodálatos! És ebben az a különösen nagyszerű személyszerint számomra (a Szerk.), hogy amikor leültem (leültetett az Úr Jézus Krisztus), hogy igyekezzem helyreállítani az eddigi összevissza tanításokat, még én sem értettem igazán az egészet. Az írás közben, valóban tartottam egy hosszabb szünetet (Szela, ezt a kifejezést biztos ismerted már a zsoltárokból) és kérve-kértem az Úr Jézust, hogy segítsen nekem az Igazság Lelke által, hogy az egyedül igaz megoldást írhassam meg, azaz, hogy én is jól megérthessem az ezzel kapcsolatos igazságot, és azt adhassam tovább. Ez bizony így történt.

Várjuk további észrevételeidet is, szeretettel: a Szerk.