Szeretett Testvéreim a Krisztusban!

2010 március 28 · 4 perc elolvasni

Szeretett Testvéreim a Krisztusban!

“Az Ígéret szép szó…”

Megígértem, s mivel most van némi szabad időm, ezért megpróbálom az
általam emlegetett helyreállítás szolgálatát legalább érthetővé tenni!

Számomra a meghívás kb. hat hónappal ezelőtt vette kezdetét az Úr Jézus
világos kijelentésével:

“Arra hívtalak el, hogy a keresztyén egységet építsd.
A keresztyén egység építésére hívtalak el, de nem azok között, akik
nem akarják, hanem azok között, akik vágyakoznak reá!
A keresztyén egység építésére hívtalak el, de nem az IGAZSÁG
feláldozásának árán.”

Döbbenetes erejű szavak voltak ezek és nem is értettem először, hogy
miként felelhetnék meg mind ennek…

Aztán a Szent Szellem elsöprő erővel kezdett vezetni az írott igében,
majd tisztán nevén nevezte az elhívásunkat:
Helyreállítás Szolgálata.

Hamarosan egy Angliában élő prófétai ajándékkal rendelkező
testvérünktől kaptam egy látomásról szóló e-mailt.
Melynek a lényege az volt, hogy a keresztyén felekezetek egymás felé
fordítják fegyvereiket, miközben a valódi ellenség a sötétben
örvendezve figyeli ezeket az eseményeket.

Testvérünket megközelítőleg ugyan azokon az igei kérdéseken vezette
keresztül a Szent Szellem, amelyeken engem is átkalauzolt.
Néhány nap múlva Gábor testvérünk a következő kinyilatkoztatást kapta:
“Nem azért adok néktek látást, hogy kritizáljátok egymást, hanem hogy
a HELYREÁLLÍTÁSRA használjátok azt!”

Ezek a “rálátások, rávezetések” kizárólag a Biblia igéin keresztül történnek.

(Tudomásom van róla, hogy ezzel párhuzamosan egyfajta “Hídépítő”
szolgálatra is elhívott az Úr pásztori tisztséget betöltő
testvéreket.)

A HELYREÁLLÍTÁS SZOLGÁLATA A BIBLIKUS EGYHÁZMODELL
rekonstruálására épül.
-Szervezeti, -Egyházfegyelmi, -Istentiszteleti szempontok figyelembevételével.
Az alap, az apostoli korszak egyházmodellje.

Lehetetlen Istent Szellemben és IGAZSÁGBAN imádni egy igazságtalanul
működő, a bűnt megtűrő és pártoló közösségben.
Lehetetlen Istent SZELEMBEN IMÁDNI, elutasított, vagy meghamísított
lelki ajándékok által.
Lehetetlen Istent SZELLEMBEN ÉS
IGAZSÁGBAN imádni ott, ahol a THEOKRÁCIÁT, a diktatúra, demokrácia, a
feminizmus, vagy a humanizmus alapján működő egyházvezetés váltja fel,
s az ige értelmezése és tanítása ezen hatások által befolyásolható!

Ahogy írtátok testvéreim:
“Van mit helyre állítani!”

Színte havonta bukkannak fel és találunk egymásra a HELYREÁLLÍTÁS
SZOLGÁLATÁBA elhívott testvérekkel.

Elhívásunk nem egy újabb felekezet létrehozására szól, hanem a
Biblikus egyházmodell helyreállítására.
Mindazon által nincsenek hamis illúzióink, az egyháztörténelem fényes
bizonyítéka annak, hogy egyetlen ÉBREDÉS sem maradhatott meg a már
működő egyházmodell keretein belül.

Miért éppen most jött el a helyreállítás ideje?

Nos ez magyarázható az egyház lezüllésével, ahogy a római katolicizmus
is alkalmatlanná vált az Úr Jézus képviseletére, ebbe az irányba
fordulnak szép sorban az egyházak.
Egyfolytában áldásokért kiáltoznak, oly hangosan, hogy elnyomják az
Úr Jézus Krisztus hangját, amely szelíden, de sürgetően szólja:
“VÁLTOZÁST AKAROK!”

“Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és
elfut tőletek.”
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
TISZTÍTSÁTOK MEG A KEZEITEKET TI BŰNŐSÖK, ÉS SZENTELJÉTEK MEG A SZÍVEITEKET TI
KÉTSZÍVŰEK.
Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra
forduljon, és örömötök szomorúságra.
ALÁZZÁTOK MEG MAGATOKAT
AZ ÚR ELŐTT, ÉS
FELMAGASZTAL TITEKET.”
Jak. 4:7-10

Kedves Testvéreim!
Ma a “laodiczeai” korszellem nem hajlandó megalázkodni Isten előtt,
ahogy Jézus elmondja:
“Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs
szűkségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és
szegény és vak és mezítelen:
Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy
gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne
láttassék ki a mezítelenségednek rútsága; ÉS
SZEMGYÓGYÍTÓ ÍRRAL KEND MEG A TE SZEMEIDET, HOGY LÁSS”
Jel. 3:17-18
A “SZEMGYÓGYÍTÓ ÍR” a HELYREÁLLÍTÁS SZOLGÁLATA, ez által látszik
láthatóvá a gyülekezet “nyavalyás, szegény, mezítelen és vak állapota!

Testvéreim, ahogy Ti is hirdetitek, az elragadtatás közeleg, s “az
egyik felvétetik, a másik otthagyatik” nem lehetünk közömbösek e
szavak iránt!
Tanításaitokat olvasva, egyértelművé vált bennem az Ige iránti
alázatotok és az Úr Jézus Krisztus iránti szerelmetek!
Áldjon és Őrizzen meg a szolgálat e gyönyörűséges területén Benneteket
a Mindenható Isten!

Az Úr szeretetével irántatok: Csaba


Szeretett Csaba testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

A Helyreállítás szolgálatával kapcsolatos leveledet annyira jónak, lényegre törőnek, inspiráltnak és buzdításra is alkalmasnak ítéltük, hogy utólagos engedelmeddel - kizárólag apróbb, a tanítások megszokott alaki formájához igazodó korrekciókkal - előkészítettük arra, hogy 47. sz. tanításként felkerülhessen az oldalunkra.

Az Úr Jézus Krisztus nevében is köszönjük szépen, egyben szeretettel várjuk további észrevételeidet, írásaidat, egy kicsivel jobb egészséggel: a Szerk.