Sziasztok Kedves Testvéreim!

2010 február 26 · 3 perc elolvasni

Sziasztok Kedves Testvéreim!

Természetesen továbbra is olvasom minden felhelyezett tanításotokat!

E világ fejedelméről és az általa működtetett világrendszerről csak
azt tudom mondani, hogy megkísért üldöz és megpróbál ellehetetleníteni
mindenkit, aki az Igazságból született.
Mindig megcsodálom azokat a testvéreket, akik folyton túlcsorduló
áldásokról beszélnek az életük minden területén.
Én hiszem, hogy a mi Urunk és Krisztusunk nem tévedett, s nem
kecsegtetett bennünket ilyen jellegű földi élettel, sőt !
Számomra egy picit mindig gyanús az a keresztyén, aki körül soha nem
sündörög a kísértő, hogy gáncsot vessen az életében!
“Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem,
amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az Ő királyiszékében.
Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.”
Jel. 3:21-22
Hát Tesókáim nekem van fülem és a győzelem az mindig együtt jár a tusakodással!
Nincs győztes keresztyén háborgatás nélkül!

Az Úr Jézus Krisztus övezze fel a derekatokat ehhez a harchoz, s
árassza ki reátok az Ő szeretete végtelen kegyelmét!

Szeretettel testvéretek a Krisztusban:

Csaba


Kifejezetten szeretett Csaba Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Köszönjük szépen a megpróbáltatások realitásával kapcsolatos vígasztaló leveledet. Nagy szükségünk volt egy-két kedves és igaz szóra, mert mint írtuk, esetenként, de inkább: tartósan meg vagyunk sendergetve. Nyilván nem tetszenek tanításaink e világ fejedelmének, és ahol lehet, törleszt. Azt is tudjuk, hogy sok más tevékenységünk sem szimpatikus számára, na de nem is az ő kedvében kívánunk járni.
Tegnap megkereszteltük az egyik hittestvérünket, nem is akárhogyan. Mivel nem tudtunk hozzá a nagy földrajzi távolság miatt eljutni, így kihangosított telefonos kapcsolattartással “merítettük alá”, együtt imádkozva vele. Mi ugyanis azt tartjuk, hogy Isten országában nincs tér és nincs idő, leginkább pedig nincs lehetetlen. Kézrátétellel is küldtünk reá áldást, mégpedig úgy, hogy ő eljuttatott hozzánk egy kis kendőcskét, amit mi megáldottunk és visszajuttattunk neki a keresztelkedés időpontjára. Hitünk szerint, amikor a víz alól feljött és magához szorította a kendőcskét, akkor vette az áldást. Azóta kifogyhatatlan az örömből, dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak! Már másfél éve nem tudott megkeresztelkedni, mivel többnyire mindenki csak “előfizetőjévé” akarta őt tenni. Mi ezt a módot tudtuk számára felajánlani, amit ő nagy hittel el is fogadott.

Csaba! Sok írásbeli anyagban olvassuk, hogy Jézus Krisztus testét ki akarják klónozni a torinói leplen található vérplazmából, hámdarabokból, hajszáltöredékekből. Úgy gondolják, hogy ez az “új” személy (új Jézus Krisztus) egy olyan világ királya posztot tölthetne be, akit mindenki el tudna fogadni, hiszen erkölcsileg olyan köztiszteletben áll még ma is a világ minden pontján, hogy általa megújulhatna az egész emberiség. Érdekes szituáció alakulna ki, mivel ez a klón nyilván nem kapna Istentől szellemet, így sátán töltené be saját szellemével, azaz az Antikrisztus testi kinézetben Jézus lenne, de lélekben-szellemben a Fenevad, azaz az ördög fia. Nagy zavart okozhatna az emberiségnek, amikor az Úr Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelekor dönteniük kell, hogy melyik az igazi. Hozzáférsz ilyen anyagokhoz?

A minap hallottuk és láttuk a TV-ben azt a riportot, amely Davosban lett felvéve az egyik, világ nagyhatalmai elleni tüntetésen. Mivel a tüntetők igazságtalannak tartották a gazdag országok intézkedéseit a szegényebb országokkal szemben, az egyik tüntető ezt mondta a TV riporternek szó szerint: “Kellene már egy olyan király, aki az egész földön uralkodik! Egy jó király! Egy jó ember!” Vajon ő az Antikrisztusra gondolt? Tudja-e, hogy őt várja?

Sok szeretettel az Úr Jézus nevében: a Szerk.