Sziasztok Kedves Testvéreim a Krisztusban

2010 március 13 · 6 perc elolvasni

Sziasztok Kedves Testvéreim a Krisztusban!

Köszönöm a válaszotokat! Sebtében válaszolnék is az általatok hozott igére, mivel a lélek
erőteljesen kényszerít reá!

“Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják;
hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy NÉMELYEK ELVESZENEK,
HANEM HOGY MINDENKI MEGTÉRÉSRE JUSSON”
2Pét. 3:9

Mi is itt a probléma testvéreim?!

A BIBLIAI “MENNYISÉGHATÁROZÓ” helyes értelmezése!

Ugye nem gondoljátok komolyan, hogy az Úr Jézus arra vár, hogy
mindenegyes ember megtérjen?! Testvéreim, akkor sosem térhetne Ő vissza!

Mert kik kapták az üdvösség ígéretét?

“Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és MINDAZOKNAK,
kik messze vannak, VALAKIKET CSAK
ELHÍV MAGÁNAK AZ ÚR, A MI ISTENÜNK. Apcs. 2:39

“Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez:
Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki a
Krisztus nevét vallja” 2Tim. 2:19

Hogy a “bibliai mennyiséghatározó” felől ne legyen kétségetek, hozok még egy párhuzamos igét e témában:
“És így az EGÉSZ Izrael megtartatik…” Róma 11:26

Ugye, itt sem az derül ki a szövegkörnyezetből, hogy az EGÉSZ Izrael
fogalma alatt mindenegyes zsidó ember értendő?!

Múltkor tényleg kevés időm volt, ezért a szándékos bűn és az elkárhozás
kapcsolatát nem tudtam teljesen kibontani!

Szóval abban teljesen igazatok van, hogy akiért Krisztus meghalt az
nem fog elkárhozni, mert így tökéletlen lenne a Váltság! Mert kikért halt meg Jézus?!

1, Minden ember minden bűnéért?
vagy
2, Sokaknak minden bűnéért?
vagy
3, Minden ember néhány bűnéért? ;-)

Én is vétkeztem már sajnos többször is szándékosan! Tudjátok mi követi ezt mindig?
Az Isten szerinti szomorúság, vagyis a bűnbánat!

Azért nem tartottam szerencsésnek a “bármit megtehetsz” elvet hirdetni
a Neten, mert itt a hitben különböző szinteken álló emberkék olvassák
az írásokat és tőrként ejtheti őket ez a szabados szabadság! :-)

Az általam idézett igeszakasz tényleg az “álkeresztyénekről” szól!
Ők azok, akik “legjobb esetben” is az óemberi szabad akaratuk
erőlködésével próbálták a megtérést választani, ők az igazságot
valóban megismerhették az értelműkkel, de sosem tudták azt a szívűkbe
fogadni, mivel Istentől nem volt megadva nékik az ehhez szükséges
kegyelmi ajándék: a HIT!

Most zárom soraimat, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és békessége
melengesse szíveiteket!

Szeretettel:
Csaba


Szeretett Csaba testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Néha tágranyitott szemmel ámulunk és csodálkozunk az általad használt és általunk soha nem hallott és nem ismert kifejezéseiden. Legutóbbi leveledben ilyen kifejezés például a bibliai “mennyiséghatározó”, vagy az azt megelőzőben a “helyreállítás szolgálata”, stb. Csaba, te honnan veszed ezeket, hol olvasol, vagy hallasz ilyen , mondhatni felsőfokú dolgokat? Ha nem Lélekben járnánk, már rég a sárga irigység áldozatai lennénk, de tekintélyed a szemünkben így is nőttön-nő. Mivel Igeismereted kifogástalan és Igehasogatásaid is kifejezetten figyelemre méltóak, hiszen láthatod, hogy nem egy esetben hallgattunk rád (alapvetően mindenkor az az álláspontunk, hogy teljesen mindegy, hogy esetenként neked, vagy nekünk van igazunk, csak derüljön ki az igazság és azután azt képviseljük egységben) teljes szívvel és szeretettel felajánljuk neked, hogy ha kedvedre van, “csatlakozz” a családunkhoz, (hiszen lélekben már úgyis testvérek vagyunk) és konkrét írásaiddal, tanításaiddal, Igehirdetéseiddel vegyél részt az Online-Bibliaóra munkáiban. (Anélkül, hogy ismernénk felekezeti hovatartozásodat, korodat, nyakbőségedet, vagy cipőméretedet.) Végtére is teljesen mindegy, hogy személyszerint (névtelenül és a személyes dicsőség vágya nélkül) ki írja a tanításokat, csak Lélekkel megáldott, inspirált, tanításra elhívott Gyülekezeti tag legyen! Gondolkozz el ezen, még egyszer kihangsúlyozzuk, hogy szívesen feltesszük lapunkra a konkrét írásaidat (ha készítesz ilyeneket) mások épülésére, az egység növelésére, a szeretetben való fejlődésre, nem utolsó sorban Teremtő Istenünk megdicsőülésére és az írott Ige tanulmányozásának megszerettetésére.

Leveledben visszaidézted az általunk írt Igét, miszerint: “Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy NÉMELYEK ELVESZENEK, HANEM HOGY MINDENKI MEGTÉRÉSRE JUSSON”
(2. Pét. 3, 9), sőt megtoldottad ezzel: “Ugye nem gondoljátok komolyan, hogy az Úr Jézus arra vár, hogy minden egyes ember megtérjen?! Testvéreim, akkor sosem térhetne Ő vissza!”

Természetesen nem gondoljuk. A 2. Pét. 3, 9-et csupán annak bizonyítására hoztuk fel, hogy Isten eleve elrendeléssel - látásunk szerint - senkit nem akar a kárhozatba küldeni direkt módon, azaz személyre szóló eleve elrendeléssel, hanem azt szeretné, hogy üdvözüljenek az emberek. Akár mindenki! Hiszen azért is jelölt meg, és éppen eleve elrendeléssel egy kegyelmi kört, (gyakorlatilag a megváltásban és a Megváltó konkrét személyében, az Úr Jézus Krisztusban hívők körét, az elhívottak körét, akik nem e világban látják életük kiteljesedését és célját, hanem alárendelik magukat Uruk tanításainak), hogy az emberek szabad akaratukkal megtérésre juthassanak, tehát üdvözülhessenek. A teremtő Isten nyilván tudja, hogy mindenki nem fog megtérni, de miután Ő lényében maga a szeretet, így szeretetként mindent hisz, mindent remél…(1 Kor 13, 7)

Tehát a “mennyiséghatározó” itt valahol az Isten vágya és reménye, valamint az emberek engedetlensége között teljesedik majd be. Hasonlatos ez ahhoz az esethez, amikor egy osztályfőnök azt szeretné, ha mindenki kitűnő tanuló lenne az osztályában. De nem lesz.

“Hogy a “bibliai mennyiséghatározó” felől ne legyen kétségetek, - írod - hozok még egy párhuzamos igét e témában: “És így az EGÉSZ Izrael megtartatik…” (Róma 11, 26)
Ugye, itt sem az derül ki a szövegkörnyezetből, hogy az EGÉSZ Izrael fogalma alatt mindenegyes zsidó ember értendő?!”

Már az elején bevallottuk, hogy nem ismerjük a “bibliai mennyiséghatározó” kifejezést, de azt érezzük, hogy ez az Ige nem hozható fel az előző Ige számszaki cáfolatához, ugyanis ahhoz, mennyiséghatározó ide, mennyiséghatározó oda, ennek semmi köze. Amikor a Róma 11, 25-26-ot olvassuk, azt kell látnunk, hogy “a megkeményedés Izráel csak egy részét érte”, időben a Salamon uralkodását követő szétszakadástól, “a pogányok teljes számmal” történő bejutásáig (a Gyülekezet elragadtatásáig). Az Úr Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelével viszont valóban megtartatik az EGÉSZ Izráel, két szempontból is. Egyik: a zsidók közül csak a megtért zsidók lesznek életben, számukra az üdvösséget (miután ők földi ígéretekkel rendelkeznek elsődlegesen) az ábrahámi és a próféták által kijelentett ígéretek beteljesedése jelenti majd, tehát ők üdvözülnek, továbbá életben lesz az a 144000 zsidó kiválasztott, akiken az Isten pecsétje van, nyilván ők is az üdvözülők közt vannak, tehát valóban megtartatik az akkor élő EGÉSZ Izráel. Másik szempont: ha az “egész” Izráelt “teljes” Izraelnek fordítjuk, nyelvtanilag ez is maradéktalanul helytáll, akkor akár oda is eljuthatunk, hogy Izráel teljes háza, háza-népe üdvözül, azaz mind a 12 törzs az üdvözültek sorában lesz. Júda, Ruben, Gád, Áser, Naftáli… törzse is, tehát Izráel egész háza. Tehát ebből a nézőpontból vizsgálva is az EGÉSZ Izráel üdvözül. Ennek ismeretében írtuk, hogy a “mindenki” üdvözüljön, é s az “egész” Izráel üdvözül két külön dolog, semmi köze egymáshoz. Az első egy vágy, egy remény, míg a másik egy kijelentett “tény”.

Sajnos az a tanítás, amit most teszünk majd fel, számodra ismét nem jelent majd igazi újdonságot, mivel már “négyszemközt” erről is váltottunk szót. De azért olvasd nagy figyelemmel, és ha ilyen téma jelenthet egyáltalán örömet, nagy örömmel!

Köszönjük jókívánságodat: “az Úr Jézus Krisztus kegyelme és békessége melengesse szíveiteket!” Hasonlókat kívánunk mi is neked, sőt a fölött is, megtetézett kosárral!

Szeretettel: a Szerk.