Egy derék asszony hitvallása

2010 február 11 · 2 perc elolvasni

Kedves Testvérünk!

Egy derék asszony konyhájában a falon egy szögre akasztott saját készítésű, díszes felirat (szöveg) található. A felirat és sajátos szegélye egy közepes méretű falinaptár letépett lapjait bezáró, hátsó fehér borítójára készült, piros-, kék- és aranyszínű filctollal. Akinek jártassága van a Bibliában, ismeri a Teremtő Isten által elrendelt papi öltözetek színvilágát, amelyet éppen a fenti színek alkotnak. A piros, a kék és az arany. Amikor a zsidó nép a Sínai hegynél tartózkodott, Mózes a hegyen betekinthetett a mennybe, és utasítást kapott arra, hogy az ott látott szent sátor és tartozékai, valamint papi öltözetek mintájára készíttesse el azok másolatait itt a földön, Isten szeretett népe számára.

A konyhában található szöveg szegélye piros-és kékszínű, vonalvezetése olyan, mintha egy-egy piros-és kék színű selyemszalagot egymással összefonnánk. Isten rendelkezése szerint ilyen szegélymintázata volt az első főpap (Áron) palástjának is. A mennyben látottak szerint a palást szegélyének tartalmaznia kellett még körös-körül piros-és kékszínű fonálból hímzett gránátalmákat, illetve a váltakozó színű gránátalmák közé kicsiny aranycsengettyűket kellett helyezni. Derék háziasszonyunk mindezeket az előzőekhez hasonlóan nagy műgonddal és kézügyességgel szintén színes filctollal rajzolta meg. A szegélyen belül a következő kézzel írott, szöveg olvasható:

HITVALLÁSOM


Teremtő Istenünk, minden élőnek Istene, Aki vagy a mennyekben, a Mindenható, Mindentudó, mindenütt egyszerre jelenlévő, egyedül Igaz és Bölcs Isten, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja!

Magasztallak mennyei Atyánk, hogy szeretett egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, érte és benne teremtettél mindent mennyen és földön, mert nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött!
Magasztallak az Úr Jézus Krisztus golgotai kereszten kiontott vérében való megváltásomért.
Magasztallak, és köszönetet mondok az elküldött Pártfogó, Vígasztaló, Igazság Szent Szelleméért, az Úr Jézus Krisztusban elrejtett, megújult életemért.

Mennyei Atyánk! Az Úr Jézus nevében hálatelt szívvel mondok köszönetet, hogy itt élhettem a Földön, élhettem ebben a házban, és naponta főzhettem ebben a konyhában a Te Gondviselő szereteteddel.

Az Úr Jézus Krisztus vére és a Szent Szellem által, Dávid király utolsó szavait idézve vallom:

„… hisz örök szövetséget szerzett velem,
benne elrendezett és biztosított mindent,
Minden javam, minden örömem belőle sarjad.”
(2 Sám 23, 5 b, c, d)

Dátum és név (aláírás)

Szeretett Testvérnőnk! Ugye tudnál te is hasonlót készíteni? Áldja meg ez irányú fáradozásodat (is) az Úr Jézus Krisztus!